Tag: , , , , , , , , , , ,

Crabstone:ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬದಲಾದ ಏಡಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಪರೂಪದ ಏಡಿ ಕಲ್ಲು!

[…]

ಏಲಿಯನ್ ಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ ಹೊರಹಾಕಿದ NASA|ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

[…]

ಸೂರ್ಯ ಯಾನ ಬಳಿಕ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಸಮುದ್ರಯಾನ|ಏನಿದು ಗೊತ್ತಾ ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಮತ್ಸ್ಯ- 6000

[…]

ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೆರಳು ಅಗೋಚರ! ಶೂನ್ಯ ನೆರಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕರಾವಳಿ

[…]

ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತೊಂದು ಅದ್ಭುತ!ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೂ ಮಾಯವಾದ ನೆರಳು!

ಶೂನ್ಯ ನೆರಳಿನ ಸಮಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ...

error: Content is protected !!