Tag: , , , , , ,

ಕಾರವಾರ,ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕರೋನಾ!ಇಂದಿನ ವಿವರ ನೋಡಿ.

ಕಾರವಾರ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 12 ಜನರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಪಾಸಟಿವ್...

error: Content is protected !!