Tag: , , , , , ,

SSLC bord

SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟ| ಯಾವ website ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ವಿವರ ನೋಡಿ.

[…]

SSLC,PUC ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ|ಎಂದು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿವರ ನೋಡಿ.

[…]

SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ- ವಿವರ ನೋಡಿ.

[…]

SSLC ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ|ವಿವರ ನೋಡಿ

[…]

Breaking news|ಕರ್ನಾಟಕ SSLC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ವಿವರ ನೋಡಿ

[…]

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 41 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರು-ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲೂ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

[…]

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆಡೆಯಲಿದೆ- ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್.

[…]

error: Content is protected !!